E. komercijos sprendimų diegimas UAB "Elresa", perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant

0 02 05 9e0daf259f319c41ef9a723319581002e8a466c2fc889297eda84a1f14a8c0f7 b4ae1ba5UAB „Elresa“ 2022 m. vasario 28 d. pasirašė projekto „E. komercijos sprendimų diegimas UAB "Elresa", perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant “, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1262, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui “ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis Covid-19“.

Inicijuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Elresa“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e. sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis klientams įsigyti įmonės siūlomas paslaugas elektroninėmis priemonėmis, stebėti užsakymų vykdymą, gauti susijusius dokumentus. Įmonei tai leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys ir kt.

Projektu siekiamas rezultatas – procesų skaitmeninimas, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 48 420,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 36 315,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2022 02 28 – 2023 02 28.

 

Investicijos į Covid-19 produktų gamybą įmonėje UAB „Elresa“

0 02 05 9e0daf259f319c41ef9a723319581002e8a466c2fc889297eda84a1f14a8c0f7 b4ae1ba5

UAB „Elresa“ 2021 m. vasario 18 d. pasirašė projekto „Investicijos į Covid-19 produktų gamybą įmonėje UAB „Elresa““, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0035, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę
Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“.

UAB „Elresa “ yra įmonė teikianti profesionalias reklamos gamybos ir marketingo paslaugas. Reaguodama į susidariusią situaciją dėl COVID-19 plitimo, įmonė ketina plėsti savo veiklą ir, atliepdama rinkos poreikius, investuoti į apsaugos priemonių gamybą. Projekto tikslas – kovai su Covid-19 skirtų produktų gamybos proceso modernizavimas įmonėje UAB „Elresa“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti universalią pjovimo sistemą, kuri leis įmonėje gaminti Covid-19 produktus: apsauginius veido skydus ir apsaugines pertvaras. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas padidinti gamybos efektyvumą ir įmonės konkurencingumą.

 

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 162 200,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 154 090,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021 02 18 – 2021 04 08.