Investicijos į Covid-19 produktų gamybą įmonėje UAB „Elresa“

0 02 05 9e0daf259f319c41ef9a723319581002e8a466c2fc889297eda84a1f14a8c0f7 b4ae1ba5UAB „Elresa“ 2021 m. vasario 18 d. pasirašė projekto „Investicijos į Covid-19 produktų gamybą įmonėje UAB „Elresa““, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0035, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę
Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“.

UAB „Elresa “ yra įmonė teikianti profesionalias reklamos gamybos ir marketingo paslaugas. Reaguodama į susidariusią situaciją dėl COVID-19 plitimo, įmonė ketina plėsti savo veiklą ir, atliepdama rinkos poreikius, investuoti į apsaugos priemonių gamybą. Projekto tikslas – kovai su Covid-19 skirtų produktų gamybos proceso modernizavimas įmonėje UAB „Elresa“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti universalią pjovimo sistemą, kuri leis įmonėje gaminti Covid-19 produktus: apsauginius veido skydus ir apsaugines pertvaras. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas padidinti gamybos efektyvumą ir įmonės konkurencingumą.

 

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 162 200,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 154 090,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021 02 18 – 2021 04 08.